: pl   : en

  : o festiwalu

  : program

  : wykonawcy

  : archiwum

  : sponsorzy
    patroni

  : kontakt

 

 

<<< powrót :::

ORKIESTRA ANTYCZNA

to międzynarodowy projekt muzyczny i badawczy powołany w Ośrodku Praktyk Teatralnych Gardzienice przez Tomasza Rodowicza i Macieja Rychłego. Od marca 2004 Orkiestra wraz z zespołem Tańców Labiryntu działa w nowo powołanym Stowarzyszeniu Teatralnym CHOREA. Projekt dotyczy najstarszych, praktycznie nieznanych, źródeł muzyki europejskiej. Miało to swój poczatek w pracy M. Rychłego z zespołem Gardzienic nad muzyką do spektaklu "Metamorfozy albo złoty osioł" wg Apulejusza (1995). Tamten etap muzycznej pracy, która ukierunkowana była na spektakl teatralny, zarejestrowany został w 2000 roku na płycie CD "Gardzienice Metamorfozy - Music of Ancient Grece". Pozostało wiele niezrealizowanego materiału, pytań, nowych wątków i fascynacji.. Stało się jasne, że jest to dopiero początek nowej pracy . Projekt rozłożony jest na kilka etapów i obejmuje badanie, rekonstrukcję, opracowanie i wykonywanie muzyki starożytnej Grecji i Rzymu oraz instrumentarium tamtego okresu. W skład Orkiestry wchodzi 15 muzyków z Polski i z zagranicy, spotykających się regularnie na sesjach roboczych w Gardzienicach od września 2001. Zespół Orkiestry pracuje obecnie nad czternastoma utworami opracowanymi przez Macieja Rychłego. Są to rekonstrukcje zachowanych zabytków oraz kompozycje na bazie ocalałych fragmentów. Ostateczny ich kształt i brzmienie wypracowywane są przez zespół w trakcie prób. Są też prowadzone zaawansowane prace nad rekonstrukcjami starożytnych instrumentów muzycznych, takich jak forminga, lira, kitary, monochord, bucina, sistrum. Przygotowywane są rekonstrukcje hydraulis (organów wodnych) i aulosów. W świadomości współczesnego człowieka Zachodu, historia muzyki europejskiej ma początek w chorale gregoriańskim. Istniejące zapisy muzyki starożytnej Grecji są znane jedynie wąskiemu gronu specjalistów. Prób rekonstrukcji i żywego wykonywania tej muzyki jest na świecie zaledwie kilka. Z ocalałych fragmentów zapisów muzycznych tamtych czasów da się odczytać, wyśpiewać i zagrać muzykę żywą, świadczącą, podobnie jak w rzeźbie, architekturze i literaturze Antyku, o wyobraźni, wrażliwości i bogactwie inwencji muzycznej starożytnych kompozytorów, będących, o czym mało kto pamięta - jednocześnie poetami i dramaturgami. Czytając współczesnym językiem muzykę antyczną stawiamy hipotezę, chcemy rozpocząć rozmowę o dziedzictwie muzycznym Europy.